İHA Yazılım Geliştirme

Milli İHA sektörünün gelişiminin, ülkemizin küresel ölçekte rekabet edebilmesi ve teknolojik bağımsızlığını kazanabilmesinde hayati öneme sahip olduğu bilinci ile çalışan Kapadokya İHA, SHGM İnsansız Hava Aracı Kayıt Sistemi yazılımını geliştirmiştir.

SHGM İHA Kayıt Sistemi yazılımı, Türk Hava Sahasında uçacak sivil İHA’ların ithalatından/üretiminden son kullanıcıya kadarki safahatını kayıt altına almakta; bunları ithal eden, üreten, satışını yapan, işleten tüzel kişilerin, İHA pilotlarının bilgilerini tutmakta, uçuş izin işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamaktadır.

iha.shgm.gov.tr ” adresinde 2 Mayıs 2017 tarihinde hizmet vermeye başlayan Sistem ile Haziran 2018 itibariyle 24 bin İHA ve 26 bin İHA pilotu kayıt altına alınmıştır.

E-Devlet Kapısı ile entegre çalışan ve ulusal mevzuatın gelişimine paralel olarak sürekli güncellenmekte olan Sistem’in temel hedefi, İHA uçuşlarının emniyet ve güvenlik risklerini en aza indirirken, İHA kullanımını yaygınlaştırmaktır.

İHA kullanımı tarımdan lojistiğe, güvenlikten sanata pek çok alanda hızla artmaktadır. EASA, dünya İHA pazarı büyüklüğünün 2020 yılına kadar 5 milyar ABD Dolarına ulaşacağını tahmin etmektedir. Türkiye’nin bu sektörde yerini almasına katkıda bulunmayı kamu görevi olarak gören Kapadokya İHA, Kayıt Sistemini geliştirme çalışmalarını dört temel fonksiyonda yoğunlaştırmıştır:

  1. Sistem, mevzuatla tanımlanan azami kalkış ağırlığının üzerindeki tüm ithal edilen veya ülkemizde üretilen İHA’ların sahiplik durumlarını ve teknik özelliklerini kayıt altına almakta ve istenilen tüm parametrelerde raporlama yapmaktadır.
  2. İHA pilotlarının kimlik ve eğitim bilgileri kayıt altına alınmakta ve uçuş izni alma aşamasında pilot kalifikasyonları ile operasyon niteliği Sistem tarafından eşleştirilmektedir.
  3. Uçuş izni işlemlerinin elektronik ortama alınarak hızlandırılması ve İHA uçuşuna serbest alanların ile yasaklı alanların harita üzerinde tanımlanarak uçuş izni bürokrasinin hafifletilmesi sistemin bir başka fonksiyonudur. Sistem, İHA uçuş izni taleplerinde araç özellikleri, pilot, planlanan irtifa, tarih, saat bilgisi gibi verilerin online girilmesine ve uçuş planlanan bölgenin harita üzerinde işaretlenmesine imkan tanımakta, bu işaretlemelerde NOTAM kontrolü yapmakta, izin taleplerini eş zamanlı olarak ilgili mercilere iletmekte ve taleplere hızlı cevap verilmesi için altyapı sağlamaktadır. İzinler, harita üzerinde işaretlenerek, VFR uçuş yapan pilotların bilgisine sunulmaktadır.
  4. Risk bilincinin yerleştirilmesi ve farkındalık seviyesinin yükseltilmesi amacıyla, online entegre risk analiz sistemi uygulanmakta, sınav, video vb. araçlarla İHA pilotlarının bilgi seviyesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Sistem, her uçuş izni talebinde kullanıcıya uçuş riskini analiz edecek şekilde eğitici nitelikli sorular sormakta ve analiz sonucuna göre yüksek riskli görülen uçuş izni taleplerini otomatik olarak reddetmektedir.

İHA ile ilgili farklı yazılım talepleriniz için merkezimizle iha@kapadokya.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız